הרצל ציוני

מנהל מקצועי

משרד: 03-7265561 אימייל: herzl@dreamdoctors.org.il
צור שריקי

מנכ״ל העמותה

משרד: +972 3 726 5561 אימייל: tsour@dreamdoctors.org.il