לונה קמפיאס

מנהלת פרויקטים

אימייל: lunna@dreamdoctors.org.il
צור שריקי

מנכ״ל העמותה

אימייל: tsour@dreamdoctors.org.il
נירית פלד

מנהלת המשרד

אימייל: nirit@dreamdoctors.org.il
נמרוד איזנברג

מנהל הפיתוח המקצועי

אימייל: nimrod@dreamdoctors.org.il
אגטה רקוביאצקה

מנהלת קשרי חוץ ושיתופי פעולה

אימייל: agata@dreamdoctors.org.il