הרצל ציוני

מנהל מקצועי

משרד: 03-7265561 אימייל: [email protected]
צור שריקי

מנכ״ל העמותה

משרד: +972 3 726 5561 אימייל: [email protected]