ליצנית עם ילדה שעוברת ניתוח

חזון הפרויקט

לפעול למען קידום הליצנות הרפואית כמקצוע פרא-רפואי מוכר ע"י הכשרה אקדמית מתאימה, כך שכל ילד המגיע לבית החולים יזכה לפגוש ברופאי חלום.

מטרות הפרויקט

  1. הנעת הילד להתמודדות עם מחלתו והעצמתו בתהליך.
  2. הקלת חווית האשפוז עבור משפחת המטופל.
  3. השתלבות מלאה בהליכי הטיפול כחלק מהצוות הרב מערכתי, לטובת קידום הטיפול.
  4. ביסוס וקידום קהילה מדעית מחקרית בנושא ליצנות רפואית.
  5. פיתוח תוכנית אקדמית בתחום הליצנות הרפואית.
  6. קידום ופיתוח הליצנות הרפואית לצורך הכרתה כמקצוע פרא-רפואי.