בשנת 2011  התקיים כנס בינלאומי בנושא רפואה וליצנות רפואית בירושלים, בו אירחנו 250 אורחים מ-22 מדינות, בהם ליצנים רפואיים, נציגים של ארגוני ליצנות רפואית מרחבי העולם וכן רופאים ואחיות. בכנס הוצגו מס' מחקרים רפואיים בנושא ליצנות רפואית, ובמהלכו התברר הצורך במחקרים נוספים שיהוו גוף ידע מחקרי מבוסס ראיות באשר לתרומתם של ליצנים רפואיים לבריאות ורווחת המטופלים. מיד בסיום הכנס התקבלה החלטה על הקמת קרן מחקרים מטעם רופאי חלום אשר תתמוך מדי שנה במחקרים בתחום הליצנות הרפואית. לשם כך הוקמה וועדה מדעית בראשותו של פרופ' ארטור אידלמן, שעד היום תמכה למעלה מ-30 מחקרים שונים בתחום.

לרשימת המחקרים העדכנית אנא ראו עמוד מחקר באנגלית Research