פעילות הסברה במשרד החוץ

שיתוף הפעולה עם משרד החוץ

משרד החוץ הינו אחד מיצואני התרבות והמדע הגדולים בישראל. עוד לפני הקמת פרויקט רופאי חלום, היו נשלחים האומנים מטעם משרד החוץ לפסטיבלים ואירועי תרבות שונים בעולם. מס' שנים לאחר הקמת פרויקט רופאי חלום בו שולבו האומנים כליצנים רפואיים מקצועיים, משרד החוץ החל בשילוב רופאי חלום במשימות הסברה במדינות שונות בחו"ל. במהלך הביקורים הללו, רופאי חלום עשויים לעבוד כליצנים רפואיים בבתי החולים המקומיים, להכשיר קבוצות ליצנות רפואית, לערוך הרצאות וסדנאות לאנשי הצוותים הרפואיים בחו"ל ולעבוד עם שחקנים ואומנים מקומיים.